UPOZORNENIE !

Z  DÔVODU ROZHODNUTIA SPOLOČNOSTI 4. KVADRANT  S. R. O., SO SÍDLOM SVÄTOPLUKOVA 30, 821 08 SÚVISIACEHO S  INÝMI PRACOVNÝMI POVINNOSŤAMI SA TERMÍN VEREJNEJ PREZENTÁCIE INVESTIČNÉHO ZÁMERU DŇA 03.03.2014  RUŠÍ.

Pozvánka na verejnú prezentáciu investičného zámeru dopravnej a technickej infraštruktúry územia 4. Kvadrantu letiska M.R. Štefánika.

X