Beseda s úspešnými slovenskými autorkami

Miestna knižnica a Centrum detskej tvorivosti
pri Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

pozývajú na besedu s úspešnými slovenskými autorkami

Slávkou Koleničovou

a

Lenou Riečanskou

 

v čitárni Miestnej knižnice na Bodvianskej ul. č. 4 27. novembra 2013 (streda) o 17,30 hod. Beseda bude spojená s predajom kníh, autogramiádou a malým občerstvením.

 

Milí čitatelia, tešíme sa na Vás!

X