Podľa § 13 ods. 3 Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach sa bude v Miestnej knižnici mestskej časti Bratislava – Vrakuňa konať revízia knižničného fondu.

 

V čase od 13. mája 2013 do 31. mája 2013 bude knižnica z tohto dôvodu zatvorená pre verejnosť.

 

Výpožičky, ktorých vrátenie spadá do tohto obdobia, budú automaticky predĺžené. Knižnica bude opäť otvorená dňa 3. júna 2013 (pondelok) v riadnych výpožičných hodinách.

X