Výrub 1 ks topoľa
Žiadateľ : Občianské združenie Vrakunská beseda .

 

Celý dokument (link)

X