Na základe rozhodnutia náčelníčky Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy JUDr.  Zuzany Zajacovej,  dňom  1. novembra 2012  nastúpil do mestskej časti Bratislava-Vrakuňa nový okrskár pán Ján Fodora, ktorý doposiaľ pôsobil v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Kanceláriu má na Čiernovodskej ul. č. 25, Bratislava, I. poschodie /budova vedľa zdravotného strediska nad Slovenskou poštou a.s./, do doby zriadenia monitorovacieho kamerového pracoviska s vyvedením spoločného kamerového systému  na Lotyšskej ulici v zdravotnom stredisku pre mestské časti Bratislava-Vrakuňa a  Podunajské Biskupice, kde bude výhľadovo spoločne pôsobiť 4-členná hliadka  pre mestské časti.
KONTAKTY:
telefón: 0902 921 712
Web: www.msp.bratislava.sk
E-mail: ruzinov@mp.bratislava.sk 
 
X