Vzdanie úcty a vďaky k pamätníku padlých hrdinov sa stalo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa každoročnou tradíciou. 

 
 
K pomníku padlých hrdinov na počesť vojakov, ktorí padli v prvej a druhej svetovej vojne, starostka mestskej časti Mgr. Ľudmila Lacková, prednosta Ing. Vladimír Mráz a zamestnanci miestneho úradu dňa 29.10.2012  slávnostne položili veniec. 
 
X