Oznámenie o začatí konania ohľadne výrubu 1 ks smreka na Estónskej ul. 21 , žiadateľ Ing.Rastislav Madunický .

 

Celý dokument (link)

X