Začatie konania a nariadenie  ústneho  pojednávania na deň 23.10.202  ohľadom žiadosti Ing.arch,Dany Drábekovej o výrub 2 ks smrekov na ulici Pod Agátmi v k.úz Vrakuňa z dôvodu výstavby záhradného bazénu. 

 

Celý dokument (link)

X