Na mesiac september  2012   sú  naplánované  odstávky na 3 výrobných jednotkách našej spoločnosti, u ktorých neočakávame rušivé vplyvy na okolie.
Okrem toho bude dňa 6.septembra 2012 odstavená Etylénová jednotka. Počas odstavovania technologických zariadení tejto prevádzky, v priebehu cca 3-4 dní (06.09 – 09.09.2012), predpokladáme viditeľné dymenia na poľných horákoch. K nadmernému znečisteniu životného prostredia nedôjde, nakoľko proces spaľovania prebytočných plynov bude riadený.
Počas odstavovania možno evidovať zvýšenú hlučnosť. Všetky negatívne vplyvy sa budeme snažiť maximálne eliminovať.
V  auguste 2012 boli dňa 11. 8. 2012 v čase od 10.30 hod. do 11.20 hod. vykonané kontrolné meranie výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 50 dB bola zistená na kontrolnom mieste  ČS Slovnaft – ulica Svornosti o 10.30 hod. Najnižšia nameraná hodnota 42 dB bola nameraná na kontrolných miestach Lieskovská cesta – rázcestie na Lieskovec o 10.55 hod a Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. č. 2 o 11.20 hod.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 44 dB.
 
Bratislava, 4. septembra 2012, Bratislava
 
Príloha
X