Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca august 2012

 
Na mesiac august 2012 sú naplánované odstávky  na 9 výrobných  jednotkách. V tejto súvislosti neočakávame rušivé vplyvy na okolie. 
V júli 2012 boli dňa 7.7.2012 v čase od 9.45 hod. do 10.08 hod. vykonané kontrolné merania výšky hladiny hluku na vopred určených miestach. Najvyššia nameraná hodnota 55 dB bola zistená na kontrolnom mieste  ČS Slovnaft – ulica Svornosti o 9.45 hod. Najnižšia nameraná hodnota 37 dB bola nameraná na kontrolnom mieste Podunajské Biskupice – Staromlynská ul. č. 2 o 10.08 hod.
Priemerná nameraná hodnota výšky hladiny hluku za sledované obdobie mimo areálu SLOVNAFT, a. s., predstavuje 43 dB.
 
V mesiaci júl 2012 sme zaevidovali od občanov mestskej časti Podunajské Biskupice ohlásenie zvýšeného zápachu. V spoločnosti SLOVNAFT neevidujeme žiadne zmeny ohľadom výrobného procesu, ktoré by mohli byť jeho príčinou. Naopak technologické procesy sú ustálené bez komplikácií v súlade s legislatívnymi normami, teda aj  v oblasti ochrany zdravia a životného prostredia. Aktuálna poveternostná situácia a rozptylové podmienky majú významný vplyv na možné šírenie pachov, ktoré však nepredstavujú zvýšené riziko. Radi by sme dali do pozornosti obyvateľom, že historicky sa kontinuálne znižuje nielen množstvo emisií, ale vďaka technologickému pokroku aj množstvo pachov, ktoré môžu ľuďom znepríjemňovať život. 
Radi by sme uistili obyvateľov, že spoločnosť SLOVNAFT je v komunikácii maximálne transparentná a otvorená a v prípade, že by došlo k situácii, ktorá obyvateľov ohrozuje, boli by adekvátne informovaní.
 
 
Kontaktná osoba:
Anton Molnár 
hovorca
tel: +421(2)40 55 89 07
tel: +421 905 393 161 
X