Aktuálna informácia o činnosti v rafinérii v Bratislave

Spoločnosť Slovnaft si dovoľuje informovať priľahlé mestské časti, že v dňoch 25. – 29. júla 2012 a 6. – 11. augusta 2012 budú, v súlade s technologickým postupom, na výrobnom zariadení rekonštruovanej teplárne v areáli Slovnaftu vykonávané strojnotechnologické prefuky. V tejto súvislosti môže dôjsť k zvýšeniu hladiny hluku. Pre zníženie tohto hluku bude na zariadenie namontovaný tlmič, ktorý by mal rušivý vplyv eliminovať.

Prefuky budú vykonávané v cykle 5-6 dní v trvaní 3 hodiny doobeda a 3 hodiny poobede.

Kontaktná osoba:
Hana Kukučková
Podniková komunikácia
tel: +421(2)40 55 65 47
tel: +421 918 654 703

X