Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

X