Oznámenie o začatí konania na výrub drevín na Čiernovodskej ul. 19
1 ks smrek z dôvodu zateplovania domu a vysychania smreku.

 

Celý dokument (link)

X