Pre: Pavol LÍŠKA ( nar. 28. 01. 1969)
821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Z dôvodu, že trvalý pobyt máte na adrese Bratislava – Vrakuňa, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Zásielka je uložená na podateľni Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa, kde si ju môžete prevziať v lehote do 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia

Pre: Renáta Kucharová ( nar. 06. 02. 1964)
821 07 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Z dôvodu, že trvalý pobyt máte na adrese Bratislava – Vrakuňa, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.

Zásielka je uložená na podateľni Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa, kde si ju môžete prevziať v lehote do 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia.

X