Začatie konania o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona na základe  žiadosti zo dňa 28.5.2012 splnomocnenca Ing.Adriana Gunára, Trebišovská 2, 82102 Bratislava.

 

Celý dokument (link)

X