Žiaci zo ZŠ Železničná sa umiestnili na prvom mieste a odniesli si víťazný pohár

Turnaj sa konal už tradične poslednú májovú stredu na štadióne a v telocvični ZŠ Železničná. Zišlo sa na ňom 144 športovcov z našich troch základných škôl. Dievčatá súťažili vo vybíjanej a chlapci vo futbale. 
 

Pani zástupkyňa Mgr. Janka Kalinková zopakovala pravidlá hry pred nastúpenými družstvami.
 

Pred samotnou súťažou sa všetci rozcvičili.
 
Ešte krátka porada…
… a zápasy mohli začať.

 
Po napínavých súbojoch sa žiaci napokon umiestnili nasledovne: 
Poradie a počet bodov celkovo:
1. miesto: Železničná 16 bodov
2. miesto Rajčianska 10 bodov
3. miesto Žitavská 9 bodov
 
 
Odmeny víťazom odovzdala: pani starostka Mgr. Ľudmila Lacková; vedúca oddelenia kultúry Mgr. Marta Kunová, kultúrne referentky: Veronika Kelemenová, Oľga Kocková a Mgr. Tatiana Čechová. 

Pani starostka odovzdala diplom a pohár kapitánovi zo ZŠ Železničná.
 
 
Podporiť svojich žiakov prišla aj pani riaditeľka Mgr. Andrea Macháčová.
 
Všetci športovci mali z medailí veľkú radosť.
 
Pre všetkých záujemcov sme pripravili aj tabuľky priebehu turnaja: 
Vybíjaná
Mladšie žiačky
Rajčianska : Železničná 14 : 16
Rajčianska : Žitavská 17 : 13
Železničná : Žitavská 17 : 8
 
Staršie žiačky
Rajčianska : Železničná 14 : 20
Rajčianska : Žitavská 16 : 17
Železničná : Žitavská 17 : 11
 
Počet bodov za vybíjanú:
Železničná 12 b
Rajčianska 3 b
Žitavská 3 b
 
Futbal
Mladší žiaci
Rajčianska 3 + 0 b
Železničná 0 + 0 b
Žitavská 3 + 3 b
 
Starší žiaci
Rajčianska 1 + 3 b
Železničná 1 + 3 b
Žitavská 0 + 0 b
 
Počet bodov za futbal:
Rajčianska 7 b
Železničná 4 b
Žitavská 6 b
X