Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29. 5. 2012 o 19:00 hod. v Dutch pube na Hnileckej 23, Bratislava sa uskutoční verejné zhromaždenie, ktorého program je nasledovný:

1. Ďalšia výstavba na Slatinskej, pred zdravotným strediskom a pri VÚB.
Celkové riešenie tejto časti sídliska okolo asfaltového ihriska.
Šesť voľných plôch na Bebravskej ulici, kde by mala byť občianska vybavenosť.

2. Výstavba na mieste Žitavy.

3. Diskusia – otázky starostke a poslancom.

X