Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v súlade s § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- € za obdobie január – marec 2012

 

Celý dokument (link)

X