V dňoch 14. mája až 20. mája 2012 sa uskutoční 8. ročník verejnej zbierky Týždeň modrého gombíka. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových krajinách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotnej starostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu, či deťom sužovaným ozbrojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

 

Tohoročný výťažok zo zbierky je určený na vodné a sanitačné programy v Zimbabwe.

 

Zbierka sa bude realizovať prostredníctvom dobrovoľníkov UNICEF, centrá voľného času, Informačné centrá mladých, Mládežnícke a detské parlamenty miest, Mestské úrady, či samotné školy za pomoci žiakov a ďalších dobrovoľníkov. Prispieť bude možné do pokladničiek UNICEF, zaslaním prázdnej SMS na číslo 844, alebo vkladom/prevodom na účet 20219886/6500 Poštová banka, a.s., variabilný symbol 0312. Zbierka je povolená  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVVS3-2012/00338 zo dňa 27. Januára 2012.

 

X