Zverejnenie zámeru na nájom, resp. prevod vlastníctva pozemku

Zverejnenie zámeru na nájom, resp. prevod vlastníctva pozemku parc. č. 3343 a pozemku parc. č. 3344 na Ráztočnej 33

 

Celý dokument (link)

X