Zverejnenie zámeru na nájom pozemku parc. č. 3287/7 na Ihličnatej ul. 

 

Celý dokument (link)

X