Výrub 1 ks topoľa z bezpečnostných dôvodov (Zdenka Bolečková). 

 

Celý dokument (link)

X