Generálne odpustenie poplatkov za upomienky

13. ročník celoslovenského podujatia TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

 

umožní všetkým zábudlivým čitateľom vyrovnať svoje podlžnosti voči

Miestnej knižnici Bratislava – Vrakuňa v termíne 26. marca – 30. marca 2012

 

V TOMTO ČASE BUDE GENERÁLNE ODPUSTENIE POPLATKOV ZA UPOMIENKY

Využite túto príležitosť na vrátenie dávno zabudnutých kníh z nášho fondu!

X