Vyhradenie miest v MČ Bratislava-Vrakuňa na umiestňovanie volebných plagátov  pre voľby do NR SR konané dňa 10.3.2012

V súlade s § 24 ods.13 zákona NRSR  č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady SR v znení neskorších predpisov miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov (ďalej len „plagáty“) politických strán alebo politických hnutí alebo ich koalícii (ďalej len kandidujúci subjekt“) na betónových skružiach umiestnených na týchto verejných priestranstvách v MČ Bratislava-Vrakuňa:
– Poľnohospodárska ul.č.22 – Šíravská ul.
– Pešia zóna
– Čiernovodská ulica ( pri vežiakoch)
– Vážska ul. č.23
– Žitavská ul.(pri stánku PNS)
– Čiližská ul. č.1 (pri vežiaku)
– Toplianska ul. (pred X restaurantom)
– Stavbárska ul. (pri Talline),
– Toryská ul. 18 ( pri VÚB)
– Rajčianska ul.č.2 –Železničná ul.
– Stavbárska ul. – Hradská ul.
– Stavbárska ul.-Hradská ul. (pri „Pentagone“)
– Poľnohospodárska ul. č.51
– Majerská ul. č.3
– Hradská ul. č. 122
– Hrušovská ul.
 
Plagátovacie plochy pre politické strany a politické hnutia zaregistrované pre voľby do NR SR  v Mestskej časti Bratislava –Vrakuňa sú vyžrebované takto:
1. Zelení
2. Ľudová strana –Hnutie za demokratické Slovensko 
3. Strana Slobodné slovo-Nory Mojsejovej
4. Komunistická strana Slovenska
5. OBYČAJNÍ  ĽUDIA a nezávislé osobnosti
6. MOST-HÍD
7. NÁŠ KRAJ
8. Strana maďarskej koalície- Magyár Koalíció Pártja 
9. Slovenská národná strana
10. Ľudová strana Naše Slovensko  
11. Strana zelených
12. Robíme to pre deti – SF
13. PRÁVO A  SPRAVODLIVOSŤ
14. STRANA + 1 HLAS
15. Zmena zdola, Demokratická únia Slovensko
16. SMER –sociálna demokracia 
17. 99% – občiansky hlas
18. Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana
19. Strana demokratickej ľavice
20. Strana rómskej únie na Slovensku
21. Kresťanskodemokratické hnutie
22. Národ a Spravodlivosť – naša strana
23. Sloboda a Solidarita
24. Obyčajní ľudia
25. Strana občanov Slovenska
26. Strana živnostníkov Slovenska
X