Predmet:

Nehnuteľnosť – Byt č. 6, vchod č. 32,2, poschodie III.NP, Bebravská č. 32, súpisné  číslo 5038, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu   

 

Čas a miesto konania: 

14.03.2012 o 14:00 hod., Notársky úrad JUDr. Daniely Šikulovej, Panenská 6, 811 03 

 

Celý dokument (link)

X