Predmet:

Nehnuteľnosť – Byt č. 41 na 4. p., vchod Rajčianska 34, súpisné číslo 5090, Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu   

 

Čas a miesto konania:

07.03.2012 o 14:30 hod., Miletičova 24, 821 08 Bratislava, zasadačka č. SO2, suterén.

 

Celý dokument (link)

X