Literárna súťaž „Som poeta, môžem ísť do sveta“

Centrum tvorivosti a Miestna knižnica pri Miestnom úrade Bratislava – Vrakuňa
vyhlasujú literárnu súťaž „Som poeta, môžem ísť do sveta“

Pri príležitosti medzinárodného dňa materinského jazyka vyhlasuje mestská časť Bratislava – Vrakuňa literárnu súťaž v písaní poézie v kategóriách:
I. kategória = žiaci I. stupňa ZŠ
II. kategória = žiaci II. stupňa ZŠ
III. kategória = verejnosť

Termín uzávierky: 16.3. 2012
Téma: ľubovoľná
Rozsah: 1 báseň
Slávnostné posedenie poetov, ktorí nám doručia svoje diela sa uskutoční 21.3. v miestnej knižnici.

Centrum detskej tvorivosti
Tel.kontakt: 02/45 52 60 30
Bodvianska 4, 82107 Bratislava
Mail: centrumtvorivosti@gmail.com

X