Dňa 30.januára 2012 sa v Centre detskej tvorivosti zišli prváci miestnych základných škôl, aby si zmerali svoje sily v pexesovom turnaji. Z dvadsiatich šikovných chlapcov a dievčat  postúpilo do druhého kola šesť detí, ktoré vytvorili dve súťažné skupiny. Poskladali veľké pexeso s obrázkami dominánt Vrakune .

 
To však nerozhodlo o víťazoch. Do finále preto postúpili všetci šiesti.
 
Najťažšie bolo  zvukové pexeso , ktoré najlepšie  zvládla,  celkovou víťazkou a hrdou majiteľkou plyšového medveďa sa stala Eliška Suranová zo ZŠ na Žitavskej ulici.
Na druhom mieste skončila Natálka Setnická zo ZŠ Železničná a na treťom mieste sa umiestnila Miška Hečková zo ZŠ Žitavská.
 
Peknú odmenu si odniesli aj chlapci zo ZŠ Železničná, ktorí skončili na 4.- 6. mieste (Marek Mancal, Maximilián Macháček a Lukáš Makky). Všetky zúčastnené deti dostali sladkú odmenu a pani učiteľky Jana Vetrecinová a Drahuška Chodúrová získali pre svoje triedy tvorivé pexeso s pastelkami. Atmosféra podujatia  bola vynikajúca , deti prejavili svoju šikovnosť . Už teraz sa tešíme na ďalší pexesový turnaj. 
 
Mgr. Tatiana Čechová
 


 

X