Č.k. DSP+KR/959/2011/4/KE-5 zo dňa 24.01.2012

zmena dokončenej stavby – stavebné úpravy bytu

 

Celý dokument (link)

X