Mestská časť Bratislava – Vrakuňa podľa § 12 ods. 1 – 3 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

1. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia
v sobotu 10. 03. 2011 od 07,00 h. do 22,00 h.

2. Miestom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky je:

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť : Základná škola Železničná 14
ulice: Borovicová, Estónska 11-27 /nepárne/, Estónska 47,49,51, Hlohová, Hradská, Leknová, Majerská, Majoránová, Mostná , Pod gaštanmi, Šíravská, Šípová súpisné č. . 14519, 14520, 14521, 14523, 14524, 14711, obyvatelia s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Amarelková, Arménska, Čučoriedková, Egrešová, Gagarinová, Horcová, Hrušovská, Ihličnatá, Irisová, Jazmínová, Jesienková, Kalinová, Kosodrevinová, Krokusová, Malodunajská, Maková, Magnoliová, Margarétová, Marhuľová, Osiková, Ostružinová, Palinová, Píniová, Pod agátmi, Podunajská, Ráztočná, Repíková, Rebarborová, Ríbezľová, Skoroceľová, Slnečnicová, Žihľavová.

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Anízová, Bazalková, Blatúchová, Bodliaková, Brezová, Čakanková, Imelová, Kríková1-4A, Levanduľová, Modricová, Nechtíková, Orgovánová, Orchideová, Platanová, Podbeľová, Podpriehradná, Poľnohospodárska 1-21, Poľnohospodárska 86-117, Prasličková, Priehradná, Rascová, Tymiánová.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Bučinová 2- 10, Kríková 5-20.

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Bučinová 12 – 18, Poľnohospodárska 22 – 51.

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Jedľová, 1 – 7 /nepárne/, Rajecká 9 – 15 /nepárne/ Vŕbová.

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Rajecká 20-40 /párne/, Jedľová 2 – 4.

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Jedľová 6 – 8, Rajecká 1-7 /nepárne, Rajecká 2 – 18 /párne/

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Domašská, Kaméliová, Stavbárska 1 – 38.

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná škola Železničná 14
ulice: Stavbárska 40 – 58, Železničná

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice:Bebravská.

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice: Čiližská 6 – 40, Žitavská 8 – 22.

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice: Bodvianska, Čiližská 1-4, Slatinská 28-36 /párne/.

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Základná škola Žitavská 1
ulice: Slatinská 2 – 26 /párne/, Vážska

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice: Toryská.

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice: Rajčianska 2 – 10, Toplianska.

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice: Čiernovodská, Dvojkrížna, Rajčianska 32-46.

Volebný okrsok č. 18
Volebná miestnosť: Základná škola Rajčianska 3
ulice: Hnilecká, Kazanská 41, Rajčianska 12-28, Slatinská 3-11 /nepárne/, Žitavská 1-6.

V Bratislave, 14.11.2011

Bc. Ľudmila Lacková
starostka

X