Kráľ detských čitateľov v roku 2010

Dňa 17. júna 2010 sa v našej Miestnej knižnici Vrakuňa konala milá akcia – už tretí ročník Kráľa detských čitateľov. Súťaže sa tentoraz zúčastnili základné školy Rajčianska, Železničná a Žitavská so svojimi štvorčlennými družstvami žiakov tretích ročníkov. 

 
Súťažiaci sa museli popasovať s náročnými úlohami. Na začiatku súťaže sme preverili ich znalosti o našej knižnici – formou kvízu, kde otázky boli kladené znalostne i vtipne. A záležalo na deťoch, aký majú postreh a vedomosti o knižnici.  A toto potrebovali i pri ďalších súťažiach – čakala ich ešte hádanková súťaž so skrytými slovami, kvíz o spisovateľoch a literatúre (veď čo by to bolo za knižnicu, ak by nesúťažila aj v takejto kategórii), orientácia v teréne – hľadanie určitého titulu knihy podľa autora a vekovej kategórie. Tu boli vo výhode deti, ktoré našu knižnicu pravidelne navštevujú a vedia sa v nej orientovať. Pohybovo oddychovou súťažou bolo hádanie slov podľa indícií, kde sa preukázala šikovnosť a slovná zdatnosť „navádzajúcich“ súťažiacich. Záver pre deti bol veľmi tvorivý –  zahratie divadielka o Ezopovej bájke. A verte-neverte, deti si s tým tak krásne poradili, že sme bez problémov vedeli uhádnuť, o akú bájku ide! Práve tu sa nádherne ukázala detská spolupatričnosť a tvorivé nadšenie. Do divadielka sa totižto pripojili aj nesúťažiace družstvá, ktoré dovtedy robili svojim spolužiakom skôr len morálnu podporu – aj keď potajomky bez nároku na diplomovanú odmenu (tú sladkú dostali všetky deti)  si zasúťažili aj oni, dokonca dostali ešte viac otázok, ako ich kamaráti.
 
Diplomy deťom odovzdávala za referát kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava – Vrakuňa PhDr. T. Krippelová.
 
Prvé miesto síce vyhrala základná škola Žitavská v zložení Alžbetka Pillárová, Sarka Kvaková, Martinko Valábek a Patrik Zaťko v sprievode p. učiteľky Mgr. Renaty Matúškovej,
 
druhé bolo družstvo  základnej školy Rajčianska v zložení  Miriamka Sekáčová, Karinka Valentovičová, Maťko Illáš a Marienka Špačková a s  pani učiteľkou Mgr. Soňou Forgáčovou
 
a tretí boli žiaci zo základnej školy Železničná –  Peťko Kohút, Miška Maláriková, Samko Wáclawek, Tomáško Šumšala, ktorých sprevádzala p. učiteľka PaeDr. Iveta Martinkovičová,
 
ale víťazom boli vlastne všetky deti. Mať vzťah k literatúre a ku knihám vôbec je nádherná vlastnosť, ktorú treba rozvíjať už v tomto útlom veku. A my sme rady (my knihovníčky PhDr. T. Compelová a A. Stanová a  lektorka z Centra detskej tvorivosti Bc. T. Čechová), že sme našli medzi našimi deťmi toľko nadšencov a hlavne „súťaže chtivých“ žiakov.
 
Ďakujeme im, aj  paniam učiteľkám, že sme mohli spoločne stráviť takéto príjemné predpoludnie.
 


 

X