Zoznam vyhradených parkovacích miest

V roku 2016 mestská časť Bratislava-Vrakuňa prijala nové zásady pre vydávanie povolenia na vyhradenie parkovacieho miesta. Dobrá parkovacia politika spočíva v legalizácií doterajších vyhradených parkovacích miest, s presným určením oprávnenia držiteľa preukazu s ŤZP a s presným vymedzením možnosti vyhradene parkovať len s trvalým pobytom vo Vrakuni. Tieto všetky aspekty zobrala mestská časť do úvahy pri  prideľovaní a  obnovovaní parkovacích miest pre rok 2016 . Tu uvádzame kompletný zoznam vyhradených parkovacích miest.

Upozorňujeme, že  termín podávania žiadosti o predĺženie povolenia, resp. o vyhradenie parkovacieho miesta  je najneskôr do 31. októbra 2016. Po tomto termíne Vaše žiadosti nebudú akceptované  a parkovacie miesta budú ponúknuté ďalším čakateľom v zmysle platných zásad.