Zoznam vyhradených parkovacích miest

Tu uvádzame kompletný zoznam vyhradených parkovacích miest.

Upozorňujeme, že  termín podávania žiadosti o predĺženie povolenia na užívanie vyhradeného parkovacieho miesta  bol najneskôr do 31. októbra 2017. Po tomto termíne Vaše žiadosti nebudú akceptované  a parkovacie miesta budú ponúknuté ďalším čakateľom v zmysle platných zásad.

thumbnail of parkovanie-2018-zoznam-vyhradeneho-parkovania

 

 

 

X