Spevácky súbor Susedy je určený pre dospelých.

Súbor vznikol v r. 2008 na podnet 3 žien, ktoré bývajú v tom istom paneláku. V súčasnosti má 9 členiek, ktoré vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach MČ Vrakuňa (napr. Vrakunské  hody,
Deň matiek a pod.).

 

Občianske združenie Susedy ďakuje Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa za finančný príspevok na zakúpenie jednotného ošatenia pre speváčky

X