Prehľad záujmových krúžkov

Prihlasovanie do krúžkov na II. polrok 2016 na č. d. 122 alebo č. t. 40 20 48 88, centrumtvorivosti@vrakuna.sk

Prehľad záujmových krúžkov a zápis na II. polrok 2016

Názov záujmového krúžku Meno lektora Miesto vyučovania Deň a hodiny vyučovania
keramický krúžok Oľga Kocková MiU – Vrakuňa, miestnosť č. 120 pondelok: 15.00 – 18.30, utorok: 15.15 – 16.15
výtvarný krúžok Veronika Kelemenová MiU – Vrakuňa, miestnosť č. 120 pondelok: 15.00 – 18.30, streda: 16.00 – 17.30
hudobný krúžok – gitara Peter Pribilinec MiU – Vrakuňa, miestnosť č. 110, č. 105 pondelok: 16.30 – 18.45, streda: 13.30 – 18.45
hudobný krúžok – gitara, klavír Adrián Fajd MiU – Vrakuňa, miestnosť č. 110, č. 105 utorok: 13.30 – 18.45, streda: 16.40 –  18.30
Sedmokráska – tanečný a folklórny súbor pre deti Klára Chodelková Objekt 221 Poľnohospodárska ul. č. 27/B (1. poschodie) pondelok: 17.00 – 19.00, streda: 17.00 – 19.00
dramatický krúžok Rarášok Jozef Holek Školička na ZŠ Železničná pondelok: 16.00 – 18.00, streda: 16.00 – 18.00
tvorivé dielne pre ženy Zuzana Podsklanová, Veronika Kelemenová MiU – Vrakuňa, miestnosť č. 120 utorok: 17.30 – 20.00
spevácky súbor Susedy Mária Várošová MiU – Vrakuňa, miestnosť č. 105 utorok: 17.30 – 19.30