Klavír – krúžok pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby v hudobnej miestnosti.

Vedie pán Martin Hoľma.

X