Klavír – krúžok pre deti a dospelých prebieha formou individuálnej výučby v hudobnej miestnosti.

lektor p. Čeman

X