Keramický krúžok funguje vo Vrakuni už sedemnásty rok. Pomocou viacerých techník – točenie na hrnčiarskom kruhu, modelovanie voľnou rukou, odlievanie do foriem, zatláčanie a i. formujeme pekné keramické výrobky. Krúžok máme vybavený pecou, kde si prežahnuté a naglazované výrobky pálime.  Pracujeme hravou, nenútenou, ale obyčajne tematickou formou. Na krúžku pracujeme s keramickou hlinou, glazúrami, odlievacou hlinou a keramickými nálepkami. Niekedy si hotový výrobok vyžaduje aj trojnásobný výpal.

Okrem krúžkovej činnosti ponúkame aj možnosť objednať si tvorivú dielňu – hodinové stretnutie v dielni, kde kolektív (6 – 16) účastníkov vyrába diela z hliny podľa dohody s lektorom.

Vedie pani Oľga Kocková

X