Žitavská

riaditeľka  RNDr. Jana Weisová

https://zs-zitavska.edupage.org/

kontakt: skola.zszitavska@gmail.com

tel. 0911 356 615

 

Zápis žiakov do základných škôl

na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

12.04.2019 piatok od 14,30 h – 18,00 h

13.04.2019 sobota od 08,00 h – 12,00 h

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Žitavská 1:

PhDr. Stanislav Bruna

Mgr. art. Jana Némethová

JUDr. Marcel Boris

Mgr. Ondrej Hrivňák

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Katarína Krajčovičová

Ľuboslava Slaninková

Helena Osúchová

Štefan Álló

Martina Čermáková

Monika Mayerová

Iveta Cedulová

 

X