Železničná

riaditeľka  Mgr. Andrea Macháčová

https://zszelba.edupage.org/

kontakt:  office@zszelba.sk

tel. 02/45247092

 

Zápis žiakov do základných škôl

na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

12.04.2019 piatok od 14,30 h – 18,00 h

13.04.2019 sobota od 08,00 h – 12,00 h

 

Zástupcovia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa do Rady školy pri ZŠ Železničná 14:

Ing. Tomáš Galo

Mgr. Robert Greizinger

JUDr. Ing. Marek Zajíček

Ing. Zuzana Schwartzová

 

Ostatní zástupcovia Rady školy:

Mgr. Ivona Kissová

Ing. Radoslava Andrúchová

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

Mgr. Jana Benedikovičová

Mgr. Veronika Kubicová

Zuzana Lučanová

Mgr. Miroslav Ružička

X