Zberný dvor Bratislava – Vrakuňa

Zberný dvor Bratislava – Vrakuňa

Nachádza sa od 7.8.2019 na Majerskej ulici , Bratislava – Vrakuňa

Ako sa zbaviť nepotrebného veľkorozmerného odpadu?

Nečakať na jarné a jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov mestskou časťou, ale môžete tento odpad odovzdať bezplatne aj na našom Zbernom dvore, ktorý je zriadený pre obyvateľov Vrakune pre fyzické osoby.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok – piatok: 10.00 – 12.30 hod., 13.00 – 18.00 hod.
Sobota: 8.00 – 13.00 hod.
Nedeľa : zatvorené
Počas Vianočných sviatkov, od 22.12.2018 do 02.01.2019 bude Zberný dvor na zatvorený.

Občania mestskej časti Bratislava – Vrakuňa môžu naďalej objemný, biologický odpad, papier, plasty, sklo, odovzdať bezplatne.

ELEKTROODPAD z domácností (televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, práčky, chladničky a pod), svetelné zdroje (nefunkčné neónové trubice) a odpad obsahujúci ortuť boli vyňaté z režimu nakladania s komunálnymi odpadmi. Zber, prepravu a zhodnocovanie, prípadne zneškodňovanie zabezpečujú kolektívne združenia. Informácie poskytujú na bezplatnej telefonickej linke 0800 500 011 – ARGUSS, s.r.o. a v predajniach na základe spätného odberu, to je zakúpením nového elektrozariadenia systémom kus za kus.
Možnosti uloženia odpadu:

Zberný dvor OLO, a.s. Ivánska cesta 22 Bratislava 

(vstup zo starej Ivanskej cesty č. 2 tel. č.: 0918 110 151)

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok – Sobota:
8:00 – 18:00; okrem sviatkov a dní pracovného voľna, aj podnikatelia

chladničky, pračky, elektrosporáky, televízory, rádiá, počítače, monitory

Jarný a jesenný zber starých elektrospotrebičov organizovaný našou MČ v spoplupráci s kolektívnou organizáciou ENVIDOM.

Kontakt: Telefón: +421 2 5022 1300, email:info@envidom.sk

X