V súčastnej dobe neprebiehajú žiadne výberové konania

DátumStavPopisVýberové konanie
16.09.2019prebiehaVyhlásenie výberového konania na miesto Riaditeľa-Riaditeľky Materskej školy Kríková 20
27.03.2019ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Riaditeľa-Riaditeľky Základnej školy Železničná 14Výsledok výberového konania
19.12.2018ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Vedúceho stavebného úradu Výsledok výberového konania
06.12.2018ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Referenta pre školský úradVýsledok výberového konania
01.07.2018ukončenéVyhlásenie výberového konania na miesto Referenta pre školský úrad
Prihlásení záujemcovia nespĺňali požiadavky vyplývajúce z Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 Výberové konanie bolo ukončené
12.06.2018ukončenéVyhlásenie výberového konania ved.odboru školstva kultúry športu a sociálnych vecíVýsledok výberového konania
12.02.2018ukončenéVýberové konanie na miesto Opatrovateľ/ka
17.05.2017ukončenéVýberové konanie na miesto Referent pre životné prostredieVýsledok výberového konania
12.03.2017ukončenéVýberové konanie na miesto Referent – právnikVýsledok výberového konania
12.05.2016ukončenéVýberové konanie na miesto vedúceho odboru školstva, kultúry, športu a sociálnych vecí
Do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač
Výberové konanie bolo zrušené
12.02.2015ukončenéRiaditeľ Materskej školy MŠ Kaméliová
12.02.2015ukončenéVýberové konanie na riaditeľa ZŠ Rajčianska 3
22.12.2014ukončenéVoľba miestneho kontrolóra
25.09.2014ukončenéRiaditeľ Materskej školy s právnou subjektivitou MŠ Kríková 20

 

X