Verejné obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

štatutárny zástupca:  JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta

IČO: 603295

DIČ: 2020840118

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa  je verejným obstarávateľom podľa §6 ods.1 písm. b), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestská časť podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

S platnosťou od 01.01.2015 a účinnosťou od 01.03.2015 v súlade s § 91 až § 99 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, realizuje mestská časť  Bratislava – Vrakuňa podlimitné zákazky na dodanie tovarov (do finančného limitu 207.000,- Eur), poskytovanie služieb  (do finančného limitu 207.000,- Eur) a uskutočnenie stavebných prác (do finančného limitu 5.186.000,- Eur) bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS – Elektronický Kontraktačný systém) vedeným Ministerstvom vnútra SR. Všetky zmluvy, ktoré sú výsledkom zadávania zákazky prostredníctvom EKS sú automatizovaným spôsobom publikované v Centrálnom registri Zmlúv (CRZ) vedeným Úradom vlády SR.

Ostatné podlimitné zákazky na dodanie tovarov (do finančného limitu 207.000,- Eur), poskytovanie služieb  (do finančného limitu 207.000,- Eur) a uskutočnenie stavebných prác (do finančného limitu 5.186.000,- Eur), ktoré nie sú bežne dostupné na trhu sa riadia  § 100 až § 102b zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadlimitné zákazky v zmysle § 50 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania vedenom Úradom pre Verejné Obstarávanie (ÚVO)

Smernica upravujúca záväzne postupy VO vrátane príloh

Aktuálny zoznam verejných obstarávaní Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

 

Názovdátum Výsledok
13.07.2018
13.07.2018
12.07.2018
11.07.2018
03.07.2018
15.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
13.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
11.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
11.06.2018
06.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
06.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
04.06.2018Informácia o výsledku obstarávania
22.05.2018Informácia o výsledku obstarávania
18.05.2018Informácia o výsledku obstarávania
26.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
18.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
10.04.2018Informácia o výsledku obstarávania
20.03.2018
19.03.2018Informácia o výsledku obstarávania
14.03.2018 Informácia o výsledku obstarávania
23.02.2018 Informácia o výsledku obstarávania
20.02.2018 Informácia o výsledku obstarávania
30.01.2018 Informácia o výsledku obstarávania
04.01.2018
22.12.2017
Predmet zákazky: „Vrakunské noviny“.
14.12.2017
17.10.2017
05.10.2017
22.08.2017
09.08.2017
07.08.2017
02.08.2017
26.07.2017
25.07.2017
25.07.2017
28.06.2017
17.05.2017
17.05.2017
15.05.2017
11.04.2017
03.04.2017
03.04.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
24.03.2017
24.03.2017
17.03.2017

Predmet zákazky: Úžitkové vozidlo valník – sklápač zrušené

08.03.2017
22.12.2016
06.12.2016
09.11.2016
08.11.2016
18.10.2016
21.09.2016
09.09.2016
25.08.2016

Predmet zákazky: Elektroinštalačné práce

16.08.2016
15.08.2016

Predmet zákazky: Scénické osvetlenie

10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016

Predmet zákazky: Detské ihrisko Rajecká

09.08.2016
09.08.2016
08.08.2016

Predmet zákazky: Workout park

01.08.2016
20.07.2016
21.07.2016

Rekonštrukcia strechy so zateplením

Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy so zateplením – MŠ Šíravská 8

11.07.2016
14.04.2016
24.02.2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie časti Malodunajskej cyklotrasy a na výkon inžinierskej činnosti

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie časti Malodunajskej cyklotrasy a na výkon inžinierskej činnosti

Doplňujúce informácie k zákazke: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie časti Malodunajskej cyklotrasy a na výkon inžinierskej činnosti

23.02.2016

Multicar

Predmet zákazky: Dodanie automobilu typu – Multicar

19.02.2016
04.02.2016
26.01.2016
19.01.2016

Periodická tlač novín MČ Bratislava – Vrakuňa

Predmet zákazky: Zabezpečenie tlače periodických novín MČ Bratislava – Vrakuňa „Vrakunské noviny“

28.12.2015
30.09.2015

Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Predmet zákazky: Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

22.09.2015
01.07.2015

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazky: Zabezpečenie nevyhnutných opráv a havarijných stavov. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2015 – 11.06.2015. Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151566

11.06.2015

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Stravovanie dôchodcov. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2015 – 05.06.2015 pod zn. 12543-MSS. Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151559

05.06.2015

Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava – Vrakuňa pre prepojenie na IIS Bratislavy. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2015 – 03.06.2015. Uverejnená v profile verejného obstarávania na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151289

03.06.2015
03.06.2015
14.5.2015
21.5.2015
27.2.2015
27.2.2015
26.2.2015
25.2.2015
5.2.2015
28.1.2015
28.1.2015
21.01.2015
21.01.2015

 

X