Verejné obstarávania

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

štatutárny zástupca:  JUDr. Ing Martin Kuruc, starosta

IČO: 603295

DIČ: 2020840118

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa  je verejným obstarávateľom podľa §6 ods.1 písm. b), zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestská časť podľa § 49a uvedeného zákona, zverejňuje informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

S platnosťou od 01.01.2015 a účinnosťou od 01.03.2015 v súlade s § 91 až § 99 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, realizuje mestská časť  Bratislava – Vrakuňa podlimitné zákazky na dodanie tovarov (do finančného limitu 207.000,- Eur), poskytovanie služieb  (do finančného limitu 207.000,- Eur) a uskutočnenie stavebných prác (do finančného limitu 5.186.000,- Eur) bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska (EKS – Elektronický Kontraktačný systém) vedeným Ministerstvom vnútra SR. Všetky zmluvy, ktoré sú výsledkom zadávania zákazky prostredníctvom EKS sú automatizovaným spôsobom publikované v Centrálnom registri Zmlúv (CRZ) vedeným Úradom vlády SR.

Ostatné podlimitné zákazky na dodanie tovarov (do finančného limitu 207.000,- Eur), poskytovanie služieb  (do finančného limitu 207.000,- Eur) a uskutočnenie stavebných prác (do finančného limitu 5.186.000,- Eur), ktoré nie sú bežne dostupné na trhu sa riadia  § 100 až § 102b zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadlimitné zákazky v zmysle § 50 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú zverejnené vo vestníku verejného obstarávania vedenom Úradom pre Verejné Obstarávanie (ÚVO)

Smernica upravujúca záväzne postupy VO vrátane príloh

Aktuálny zoznam verejných obstarávaní Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

 

NázovDátum
17.10.2017
06.10.2017
06.10.2017
05.10.2017
22.08.2017
09.08.2017
07.08.2017
02.08.2017
26.07.2017
25.07.2017
25.07.2017
28.06.2017
17.05.2017
17.05.2017
15.05.2017
11.04.2017
03.04.2017
03.04.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
29.03.2017
24.03.2017
24.03.2017
17.03.2017

Predmet zákazky: Úžitkové vozidlo valník – sklápač zrušené

08.03.2017
22.12.2016
06.12.2016
09.11.2016
08.11.2016
18.10.2016
21.09.2016
09.09.2016
25.08.2016

Predmet zákazky: Elektroinštalačné práce

16.08.2016
15.08.2016

Predmet zákazky: Scénické osvetlenie

10.08.2016
10.08.2016
10.08.2016

Predmet zákazky: Detské ihrisko Rajecká

09.08.2016
09.08.2016
08.08.2016

Predmet zákazky: Workout park

01.08.2016
20.07.2016
21.07.2016

Rekonštrukcia strechy so zateplením

Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy so zateplením – MŠ Šíravská 8

11.07.2016
14.04.2016
24.02.2016

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie časti Malodunajskej cyklotrasy a na výkon inžinierskej činnosti

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie časti Malodunajskej cyklotrasy a na výkon inžinierskej činnosti

Doplňujúce informácie k zákazke: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie časti Malodunajskej cyklotrasy a na výkon inžinierskej činnosti

23.02.2016

Multicar

Predmet zákazky: Dodanie automobilu typu – Multicar

19.02.2016
04.02.2016
26.01.2016
19.01.2016

Periodická tlač novín MČ Bratislava – Vrakuňa

Predmet zákazky: Zabezpečenie tlače periodických novín MČ Bratislava – Vrakuňa „Vrakunské noviny“

28.12.2015
30.09.2015

Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

Predmet zákazky: Likvidácia čiernych skládok v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa

22.09.2015

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Predmet zákazkly: Zabezpečenie nevyhnutných opráv a havarijných stavov. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 114/2015 – 11.06.2015. Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151566

11.06.2015

Nadlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Stravovanie dôchodcov. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 116/2015 – 05.06.2015 pod zn. 12543-MSS. Uverejnená v profile verejného obstarávateľa na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151559

05.06.2015

Podlimitná zákazka na poskytnutie služieb

Predmet zákazky: Vytvorenie integračného rozhrania a úprava informačného systému MČ Bratislava – Vrakuňa pre prepojenie na IIS Bratislavy. Vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2015 – 03.06.2015. Uverejnená v profile verejného obstarávania na: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/6557/151289

03.06.2015
03.06.2015
14.5.2015
21.5.2015
27.2.2015
27.2.2015
26.2.2015
25.2.2015
5.2.2015
28.1.2015
28.1.2015
21.01.2015
21.01.2015

 

X