Jarná súťaž UPRAC SVOJE OKOLIE

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v spolupráci so základnými školami a materskou školou Kaméliová organizuje Jarnú súťaž Uprac svoje okolie. Cieľom súťaže je učiť a motivovať deti a mladých ľudí starať sa o okolie, v ktorom žijeme. Je dôležité pochopiť, že aj odpad, ktorý už nepotrebujeme ma svoje miesto v koši a môže sa ďalším spracovaním plnohodnotne využiť. V hre sú atraktívne ceny, ktoré základné a materské školy určite naplno využijú. Všetkým zúčastneným držíme palce!

Read More