Týždenné menu

JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV

Vážení stravníci,
Oznamujeme Vám, že doteraz zakúpené stravné lístky nebudú v roku 2019 platné !!!
Nepoužité stravné lístky za mesiac október a november 2018 je potrebné v termíne od 02.01. do 31.01.2019 vymeniť v pokladni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, č. dverí 107, za platné v roku 2019.

4. týždeň od 21.1. do 25.1. 2019

jedálny lístok vo formáte pdf

 

 thumbnail of 4. týždeň 2019

X