Nachádzate sa tu

Stavebný úrad

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu MČ

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ZAM/2355/9775/2014/SÚ/JF-1 zo dňa 13.01.2015 na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky oddelenie ŠSS, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava
 

Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie č. 982/4263/2015/2/Go zo dňa 22. 4. 2015 o začatí územného konania líniovej stavby „FTTH Bratislava – Kosodrevinová“, ulice: Ráztočná, Kosodrevinová, Jazmínová, stavebník: Slovak Telekom, a. s. Bratislava, zast.: MAVIX s. r. o., Bratislava.
 
Celý dokument (link)

Rozhodnutie o zastavení územného konania

Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby Nájomný bytový dom Vrakuňa na Žitavskej ulici v Bratislave na parcele 3605/1, 3605/2, k. ú. Vrakuňa, navrhovateľovi: Spoločnosť pre rozvoj bývania v Bratislave, n. o.
 
Celý dokument (link)

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. Oz/260/724/2015/SÚ/KE zo dňa 10.03.2015

stavba:  „Zariadenie administratívnej budovy so služobným bytom“, spevnené plochy a žumpa v Bratislave, Priehradná ul. –záhrady   
stavebník:   Peter Chúťka, Černyševského 19, 851 01 Bratislava
miesto stavby:   Priehradná ul. – záhrady, Bratislava  
 
Celý dokument (link)

Dodatočné povolenie stavebných úprav

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o dodatočnom povolení

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. SP/2352/7975/2014/SÚ/JF-6 zo dňa 18.02.2015 na internetovej stránke mestskej časti :
zmena dokončenej stavby rekreačného objektu : prístavba, nadstavba a stavebné úpravy záhradného domu stavebník : Ing. Pavel Gežík, PhD., ul. Fraňa Kráľa 485, 033 01 Liptovský Mikuláš miesto stavby : záhradkárska osada Lesík, Brezová ulica, Bratislava, záhradná chata súpisné č. 8815 na parcele č. 886/43 a parcela č. 886/189, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Verejná vyhláška

Zverejnenie rozhodnutia o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 105, č. ÚR/2671/11256/2014/SÚ/JF-148 zo dňa 09.02.2015 :

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. Dop.KR/2668/11108/2014/SÚ/JF-3 zo dňa 02.02.2015,  ktorým bol povolený predčasne užívať stavebný objekt : 115 - Preložka Hrušovskej ulice a 639 – Preložka VO Hrušovská ulica stavby : "Diaľnica D 61 Bratislava, Mierová ulica – Senecká cesta“
stavebníkovi :   Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO : 35 919 001            

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal