Nachádzate sa tu

Stavebný úrad

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

na stavbu: „Nadstavba letnej terasy“, účelom ktorej je vytvorenie zimnej záhrady k rodinnému domu, nadstavbou existujúcej terasy, pričom jej zastavaná plocha zostáva nezmenená
 
stavebník: JUDr. Vladimír Šandala, Majerská ul. č. 52,  821 07 Bratislava a JUDr. Mária Šandalová, Majerská ul. č. 52,  821 07 Bratislava      
 
miesto stavby:  na Majerskej ulici v Bratislave, na pozemku parc. č. 2872/9, katastrálne územie Vrakuňa, Bratislava.
 
Celý dokument (link)

oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním č. Oz/243/590/2015/SÚ/KE zo dňa 15.06.2015

zmena dokončenej stavby:  „Stavebné úpravy bytu“ byt č. 4 na 2. poschodí v bytovom dome na Stavbárskej 46 v     Bratislave
stavebník:   Jana   M a l á , Stavbárska 46, 821 07 Bratislava
              miesto stavby:   Stavbárska 46, Bratislava
Celý dokument (link)

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

Oznámenie o začatí územného konania č. Oz/1196/4972/2015/SÚ/JF zo dňa 12.05.2015
stavba : Cyklotrasa Malý Dunaj, Bratislava – Vrakuňa
stavebníci : Martin KÚŠIK a Danka KÚŠIKOVÁ, obaja bytom Šermírska 1B, 160 00 Praha, v zastúpení ATAQ s.r.o., Donnerova 11, 841 05 Bratislava
miesto stavby : Bratislava - Vrakuňa, pozemky parcelné č. 886/6, 886/154, 886/155, 886/156, 887/1, 888/3, 3383/1, 3383/3, 3391/41 a 3411, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Verejná vyhláška – stavebné povolenie č. SP/260/724/2015/SÚ/KE – 17  zo dňa 22.04.2015

stavba:  „Zariadenie administratívnej budovy so služobným bytom“, spevnené plochy a žumpa v Bratislave, Priehradná ul. –záhrady   
stavebník:   Peter Chúťka, Černyševského 19, 851 01 Bratislava
miesto stavby:   Priehradná ul. – záhrady, Bratislava  
 
Celý dokument (link)

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu MČ

Postúpenie odvolania proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. ZAM/2355/9775/2014/SÚ/JF-1 zo dňa 13.01.2015 na Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky oddelenie ŠSS, Lamačská cesta 8, 845 14 Bratislava
 

Oznámenie o začatí konania

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. Oz/260/724/2015/SÚ/KE zo dňa 10.03.2015

stavba:  „Zariadenie administratívnej budovy so služobným bytom“, spevnené plochy a žumpa v Bratislave, Priehradná ul. –záhrady   
stavebník:   Peter Chúťka, Černyševského 19, 851 01 Bratislava
miesto stavby:   Priehradná ul. – záhrady, Bratislava  
 
Celý dokument (link)

Dodatočné povolenie stavebných úprav

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. SP/2352/7975/2014/SÚ/JF-6 zo dňa 18.02.2015 na internetovej stránke mestskej časti :
zmena dokončenej stavby rekreačného objektu : prístavba, nadstavba a stavebné úpravy záhradného domu stavebník : Ing. Pavel Gežík, PhD., ul. Fraňa Kráľa 485, 033 01 Liptovský Mikuláš miesto stavby : záhradkárska osada Lesík, Brezová ulica, Bratislava, záhradná chata súpisné č. 8815 na parcele č. 886/43 a parcela č. 886/189, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Verejná vyhláška

Zverejnenie rozhodnutia o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 105, č. ÚR/2671/11256/2014/SÚ/JF-148 zo dňa 09.02.2015 :

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. Dop.KR/2668/11108/2014/SÚ/JF-3 zo dňa 02.02.2015,  ktorým bol povolený predčasne užívať stavebný objekt : 115 - Preložka Hrušovskej ulice a 639 – Preložka VO Hrušovská ulica stavby : "Diaľnica D 61 Bratislava, Mierová ulica – Senecká cesta“
stavebníkovi :   Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO : 35 919 001            

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal