Nachádzate sa tu

Stavebný úrad

Rozhodnutie o odstránení stavby

Stavba:  „Nakupne centrum Zitava“
miesto stavby:  Zitavska ul. c. 3 v Bratislave, sup. c. 5044, na parc. c. 3605/1, kat. uz. Vrakuna
vlastnik stavby:  Hlavne mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
dovod odstr. :   zly technicky stav, uvolnenie pozemku z dovodu pripravovanej vystavby
 
Celý dokument (link)
Ostataná dokumentácia (zip)

Rozhodnutie stavebného úradu

Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa

Stavebné povolenie

Rozhodnutie o odstraneni stavby

stavba: 
„Nakupne centrum Zitava“
miesto stavby: 
Zitavska ul. c. 3 v Bratislave, sup. c. 5044, na parc. c. 3605/1, kat. uz. Vrakuna
vlastnik stavby: 
Hlavne mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
dovod odstr. :  
zly technicky stav, uvolnenie pozemku z dovodu pripravovanej vystavby
 
Celý dokument (link)

Začatie UK

Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, prípojka vody, prípojka kanalizácie, plynová prípojka a prípojka NN, na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906 (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa.
Navrhovateľ – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, IČO : 42363918, Stupavská 1, 83106 Bratislava, v zastúpení Ivetou Rousekovou – IRS, Ul. Česká č.7, 831 03 Bratislava.
 
Celý dokument (link)

Stavebné povolenie SP/1921/5851/2014/SÚ/JF-34

Stavebné povolenie : SP/1921/5851/2014/SÚ/JF-34 zo dňa 05.08.2014
na stavebné úpravy časti stavby : byt č. 21 na 5. nadzemnom podlaží bytového domu
stavebníčke : Ing. Veronika Jarábeková, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
miesto stavby : Bratislava, BEBRAVSKÁ ulica č. 9, 5. nadzemné podlažie bytového domu súpisné č. 13273, na parcele č. 3686/7, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Oznámenie konania o odstránení stavby

stavba:  „Nákupné centrum Žitava“
miesto stavby:  Žitavská ul. č. 3 v Bratislave, súp. č. 5044, na parc. č. 3605/1, katastrálne územie Vrakuňa
stavebník, vlastník:  Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
dôvod odstránenia:  uvoľnenie pozemku z dôvodu pripravovanej výstavby bytového domu.
 
Celý dokument (link)

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania
č. Oz/2031/7965/2014/SÚ/KE, zo dňa Bratislava 16.07.2014

Vec: Stavebný objekty: SO 02-Vodovod, SO 03-Kanalizácia, SO 04-VN prípojka, SO 05-Trafostanica, SO 06-NN rozvody, SO 07-Vonkajšie osvetlenie, SO 08-STL plynovod, KT-UPC, SO 11-Sadové úpravy, k IBV Ráztočná ul. Bratislava, na pozemku parc. č. 3212/80, 3212/53, 3213/8, 3222/14, 3222/15, 3222/16, 3223/22, 3212/79, 3222/13, 3223/23, 3223/1, 3223/2, kat. územie Vrakuňa Bratislava

Verejná vyhláška

Vec :  Zmena dokončenej stavby záhradnej chaty – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy, Bratislava, Ihličnatá ulica, záhradná chata súpisné č. 9550 na parcele č. 3435/5 a parcela č. 3435/4, kat. územie Vrakuňa - Oznámenie o začatí spojeného územného konania so stavebným konaním
          
stavebník : Viliam BERNÁT, Hanácka 3405/2, 821 04 Bratislava
stavba : zmena dokončenej  stavby záhradnej chaty – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy, Bratislava, Ihličnatá ulica, záhradná chata súpisné č. 9550 na parcele č. 3435/5 a parcela č. 3435/4, kat. územie Vrakuňa

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal