Nachádzate sa tu

Stavebný úrad

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ÚR/2151/8627/2014/JF-146 zo dňa 11.11.2014, ktorým bola umiestnená stavba :

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. ZAM/2355/9775/2014/SÚ/JF-1, zo dňa 13.01.2015, zamietnutie návrhu na zmenu územného rozhodnutia na stavbu : “ Výstavba nájomných bytov Horné diely – Ráztočná ul. Vrakuňa” a vydanie zmeneného rozhodnutia o umiestnení stavby : „ Obytný celok Vrakuňa – Horné diely, Malý Dunaj II “ v členení na stavebné objekty :

Oznámenie o začatí konania

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Verejná vyhláška

stavba : „ Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, v členení na stavebné objekty :
SO 1 Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál,
SO 2 Komunikácie a spevnené plochy,
SO 3 Vodovodná prípojka,
SO 4 Kanalizačná prípojka,
SO 5 Plynovodná prípojka a
SO 6 Prípojka NN,
na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906  (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa.
stavebník – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, IČO : 42363918, Stupavská 1, 83106 Bratislava
 

Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa

Stavebné povolenie

Začatie UK

Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, prípojka vody, prípojka kanalizácie, plynová prípojka a prípojka NN, na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906 (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa.
Navrhovateľ – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, IČO : 42363918, Stupavská 1, 83106 Bratislava, v zastúpení Ivetou Rousekovou – IRS, Ul. Česká č.7, 831 03 Bratislava.
 
Celý dokument (link)

Stavebné povolenie SP/1921/5851/2014/SÚ/JF-34

Stavebné povolenie : SP/1921/5851/2014/SÚ/JF-34 zo dňa 05.08.2014
na stavebné úpravy časti stavby : byt č. 21 na 5. nadzemnom podlaží bytového domu
stavebníčke : Ing. Veronika Jarábeková, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
miesto stavby : Bratislava, BEBRAVSKÁ ulica č. 9, 5. nadzemné podlažie bytového domu súpisné č. 13273, na parcele č. 3686/7, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal