Nachádzate sa tu

Stavebný úrad

Verejná vyhláška

stavba : „ Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, v členení na stavebné objekty :
SO 1 Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál,
SO 2 Komunikácie a spevnené plochy,
SO 3 Vodovodná prípojka,
SO 4 Kanalizačná prípojka,
SO 5 Plynovodná prípojka a
SO 6 Prípojka NN,
na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906  (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa.
stavebník – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, IČO : 42363918, Stupavská 1, 83106 Bratislava
 

Verejná vyhláška

Vec :     „ Obytný celok Vrakuňa – Horné diely, Malý Dunaj II “ Amarelková ulica, Bratislava, na pozemkoch parcelné č. 3413/18 a 3413/53, dopravné  a technické vybavenie súvisiace so stavbou   na pozemkoch parcelné č. 3413/45, 3413/46, 3413/51, 3413/65, 3413/72, 3413/92, 3413/115  a 3413/116 a 3439/9, kat. územie Vrakuňa

Oznámenie o začatí územného konania

Rozhodnutie o odstránení stavby

Stavba:  „Nakupne centrum Zitava“
miesto stavby:  Zitavska ul. c. 3 v Bratislave, sup. c. 5044, na parc. c. 3605/1, kat. uz. Vrakuna
vlastnik stavby:  Hlavne mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
dovod odstr. :   zly technicky stav, uvolnenie pozemku z dovodu pripravovanej vystavby
 
Celý dokument (link)
Ostataná dokumentácia (zip)

Rozhodnutie stavebného úradu

Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa

Stavebné povolenie

Rozhodnutie o odstraneni stavby

stavba: 
„Nakupne centrum Zitava“
miesto stavby: 
Zitavska ul. c. 3 v Bratislave, sup. c. 5044, na parc. c. 3605/1, kat. uz. Vrakuna
vlastnik stavby: 
Hlavne mesto SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
dovod odstr. :  
zly technicky stav, uvolnenie pozemku z dovodu pripravovanej vystavby
 
Celý dokument (link)

Začatie UK

Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, prípojka vody, prípojka kanalizácie, plynová prípojka a prípojka NN, na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906 (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa.
Navrhovateľ – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, IČO : 42363918, Stupavská 1, 83106 Bratislava, v zastúpení Ivetou Rousekovou – IRS, Ul. Česká č.7, 831 03 Bratislava.
 
Celý dokument (link)

Stavebné povolenie SP/1921/5851/2014/SÚ/JF-34

Stavebné povolenie : SP/1921/5851/2014/SÚ/JF-34 zo dňa 05.08.2014
na stavebné úpravy časti stavby : byt č. 21 na 5. nadzemnom podlaží bytového domu
stavebníčke : Ing. Veronika Jarábeková, Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava
miesto stavby : Bratislava, BEBRAVSKÁ ulica č. 9, 5. nadzemné podlažie bytového domu súpisné č. 13273, na parcele č. 3686/7, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal