Nachádzate sa tu

Stavebný úrad

Dodatočné povolenie stavebných úprav

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o dodatočnom povolení

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. SP/2352/7975/2014/SÚ/JF-6 zo dňa 18.02.2015 na internetovej stránke mestskej časti :
zmena dokončenej stavby rekreačného objektu : prístavba, nadstavba a stavebné úpravy záhradného domu stavebník : Ing. Pavel Gežík, PhD., ul. Fraňa Kráľa 485, 033 01 Liptovský Mikuláš miesto stavby : záhradkárska osada Lesík, Brezová ulica, Bratislava, záhradná chata súpisné č. 8815 na parcele č. 886/43 a parcela č. 886/189, kat. územie Vrakuňa
 
Celý dokument (link)

Verejná vyhláška

Zverejnenie rozhodnutia o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 105, č. ÚR/2671/11256/2014/SÚ/JF-148 zo dňa 09.02.2015 :

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. Dop.KR/2668/11108/2014/SÚ/JF-3 zo dňa 02.02.2015,  ktorým bol povolený predčasne užívať stavebný objekt : 115 - Preložka Hrušovskej ulice a 639 – Preložka VO Hrušovská ulica stavby : "Diaľnica D 61 Bratislava, Mierová ulica – Senecká cesta“
stavebníkovi :   Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO : 35 919 001            

Verejná vyhláška

Odvolanie proti rozhodnutiu Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. ÚR/2151/8627/2014/JF-146 zo dňa 11.11.2014, ktorým bola umiestnená stavba :

Verejná vyhláška

Rozhodnutie č. ZAM/2355/9775/2014/SÚ/JF-1, zo dňa 13.01.2015, zamietnutie návrhu na zmenu územného rozhodnutia na stavbu : “ Výstavba nájomných bytov Horné diely – Ráztočná ul. Vrakuňa” a vydanie zmeneného rozhodnutia o umiestnení stavby : „ Obytný celok Vrakuňa – Horné diely, Malý Dunaj II “ v členení na stavebné objekty :

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Verejná vyhláška

stavba : „ Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál“, Bratislava, Brezová ulica, v členení na stavebné objekty :
SO 1 Zariadenie vybavenosti pre rekreačno – oddychový prírodný areál,
SO 2 Komunikácie a spevnené plochy,
SO 3 Vodovodná prípojka,
SO 4 Kanalizačná prípojka,
SO 5 Plynovodná prípojka a
SO 6 Prípojka NN,
na pozemkoch parcelné č. 3964/4 a 906  (komunikácia Brezová), kat. územie Vrakuňa.
stavebník – občianske združenie Športový klub HORY – VODA, IČO : 42363918, Stupavská 1, 83106 Bratislava
 

Stránky

Design: LeNS s.r.o. Theme: Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer. Powered on Drupal