Starosta

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Dňa 09. 12. 2014 zložil zákonom predpísaný sľub novozvolený starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a tým sa ujal funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre funkčné obdobie 2014-2018.

e-mail: starosta@vrakuna.sk
e-mail: martin.kuruc@vrakuna.sk

JUDr. Ing. Martin Kuruc – životopis

06.06.1974, Bratislava

Vzdelanie:
2012 rigorózna skúška, JUDr. Právnická fakulta PEVŠ Bratislava
2006 – 2011 Právnická fakulta PEVŠ Bratislava
1993 – 1998 Stavebná fakulta STU Bratislava, odbor Ekonomika a riadenie v stavebníctve
1988 – 1992 Gymnázium Vazovova, Bratislava

Priebeh zamestnaní:
2014 – starosta mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
2014 – poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
2011 – 2014 Medissimo Bratislava, technický riaditeľ
2010 – 2011 OLO, a.s. , obchodný riaditeľ
2006 – 2010 poslanec NR SR, člen výboru NR SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a práva žien, člen Osobitného kontrolného výboru na kontrolu NBS
2005 – 2009 poslanec BSK a podpredseda BSK
2004 – 2006 OLO, a.s. podpredseda predstavenstva,
2004 – 2006 Obvodný úrad Bratislava , prednosta
2003 – 2004 Okresný úrad Bratislava IV, prednosta
2002 – 2006 poslanec mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
1998 – 2002 Okresný úrad Bratislava II, vedúci odboru vnútornej prevádzky a zároveň riaditeľ strediska služieb škole, neskôr vedúci Organizačného odboru a vedúci kancelárie prednostu
Jazykové znalosti: Anglický jazyk  Nemecký jazyk   Ruský jazyk

 

Pracovný program starostu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

rok 2018

August
Júl
Jún
Máj
Apríl
Marec
Február
Január

Zverejnenie majetkových pomerov a vykonávaných funkcií voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

za rok 2015
za rok 2016
za rok 2017

X