Starosta

StarostaJUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

dňom 9. 12. 2014 zložil zákonom predpísaný sľub novozvolený starosta Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, a ujíma sa funkcie starostu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pre funkčné obdobie 2014-2018

e-mail: starosta@vrakuna.sk
e-mail: martin.kuruc@vrakuna.sk

X