Správy

19.03.2019

Občianske brigády – Výzva, ktorá ma zmysel

Priatelia Zeme, internetom sa konečne šíri výzva, ktorá ma zmysel a ľudia vďaka nej pomáhajú prírode. Ľudia v nej menia svoje špinavé okolie na nepoznanie. Pod hasthagom #Trashtag následne pridávajú na sociálne siete porovnávacie fotky, kde ukazujú, ako vybrané miesto zbavili odpadkov. Rozhodli sme pridať k tejto celosvetovej výzve a radi by sme Vás chceli […]
15.03.2019

Svetový deň vody 2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2019, ktorého ústredným heslom je „Nenechať nikoho bokom“, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava dňa 20.03.2019 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov - zo studní (nie z vodovodnej siete!) na vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany. Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach […]
14.03.2019

Oznámenie o opakovanej dražbe bytu č.23 na Stavbárskej ul. č.2, od Dražobná spoločnosť, a.s.

Oznámenie o opakovanej dražbe bytu č.23 na Stavbárskej ul. č.2, od Dražobná spoločnosť, a.s.
14.03.2019

Vyhlásenie dražby nehnuteľnosti Stavbárska ul.

Vyhlásenie dražby nehnuteľnosti na Stavbárskej ulici č.1 a č.3
14.03.2019

Verejná vyhláška z Daňového úradu pre MODERN CEM, s.r.o., Dvojkrížna 47, Bratislava

Verejná vyhláška z Daňového úradu pre MODERN CEM, s.r.o., Dvojkrížna 47, Bratislava
13.03.2019

Zápisy žiakov do MŠ a ZŠ

Zápis žiakov do základných škôl na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 12.04.2019 piatok od 14,30 hod.  – 18,00 hod. a 13.04.2019 sobota od 08,00 hod.  – 12,00 hod.   Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2019/2020 sa budú prijímať v materských školách od 08.04. – 11.04.2019 od 08,00 h – 11,00 […]
13.03.2019

Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32

„Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej 32 v Bratislave, oznámenie o začatí stavebného konania“ Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte na prízemí bytového domu na Čiližskej ul. č. 32 v Bratislave “ Stavebník:  Ing. Zeno Kapišinský, CSc, Čiližská 32, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Čiližská 32,34, k.ú. Vrakuňa, parc. […]
12.03.2019

Upozornenia a výzvy na odstránenie starých vozidiel

typ: Mercedes farba: strieborná miesto: Žitava - Žitavská typ: VW Passat ŠPZ: BA060MH farba: čierna miesto: Dvojkrížna 2-4 typ: SAAB farba: zelená miesto: Žitavská typ: Škoda Felícia ŠPZ: BL551DP farba: tmavo modrá miesto: Čiernovodská (pri ZŠ Rajčianska) typ: Škoda Fábia farba: strieborná misto: Slatinská 20 typ: Renault Twingo farba: bordová miesto: Žitava - Žitavská
12.03.2019

Rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 1632/8462/2016/20/SU/JG zo 04. 3. 2019

Rozhodnutie o prerušení územného konania o stavebnej uzávere pre územie skládky chemického odpadu CHZJD spojené s výzvou na doplnenie podania.
11.03.2019

Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu, parc. č. 491/1-5, kat. územie Vrakuňa, oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania: Stavba: „ Stavebné úpravy v byte panelového bytového domu “ Stavebník:  Ing. Miroslav Halička a Mgr. Dominika Haličková, Poľnohospodárska 26, 821 07 Bratislava Miesto st.:   Bratislava, Poľnohospodárska 26, k.ú. Vrakuňa, parc. č. 491/1-5 celý dokument
08.03.2019

Jarné upratovanie rok 2019

08.03.2019

Životné prostredie – Výrub a orez drevín

Vážení občania,   V začínajúcom jarnom období nám čoraz častejšie zasielate žiadosti o orezy a výruby drevín.  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že mestská časť zriadila   mailovú  adresu  vyruby@vrakuna.sk ,  kde je možné zasielať Vaše podnety na orezy a výruby drevín. Vaše podnety evidujeme a postupne riešime.  V prípade žiadosti o výrub, musíme odborne posúdiť  zdravotný stav dreviny, vo väčšine prípadov musíme pre […]
08.03.2019

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát Vozidlo: Hyundai Accent EČV: SI-336NB celý dokument
08.03.2019

Oznámenie o uložení písomnosti – Marcela Svetlánska

Oznámenie o uložení písomnosti - Marcela Svetlánska Písomnosť je uložená na Daňovom úrade Bratislava, oddelenie daňovej exekúcie 2, Radlinského 37, 817 89 Bratislava celý dokument
08.03.2019

Oznámenie o začatí konania – Novostavba „Tri rodinné domy Hradská“

Novostavba „Tri rodinné domy Hradská“, každý s 3 bytovými jednotkami, Hradská ulica, Bratislava, na parcelách č. 2771/4,7,8,9 a 10, NN prípojka na parcelách č. 2571/4,5,7,8,9 a 10, oplotenie, s dopravným napojením existujúcim vjazdom, existujúcou komunikáciou vybudovanou na parcele č. 2572/1 a po spevnených plochách na parcelách č. 2572/9 a 2571/11, kat. územie Vrakuňa. celý dokument
08.03.2019

Informácia o začatí konania o výrube 2 borovíc

Informácia o začatí konania o výrube 2 borovíc
07.03.2019

Marec v Miestnej knižnici Vrakuňa

Marec je mesiacom, kedy našu knižnicu navštevujú deti z našich vrakunských materských škôl na informačnú výchovu. Mnohé z nich sú v knižnici prvýkrát a pohľad na regály plné farebných kníh ich doslova fascinuje. Pracovníčky knižnice ich pútavou rozprávkovou formou poučia o ochrane kníh, naučia ich správne listovať v knihách, ako chrániť knihy pred poškodením a na záver sa deti dozvedia, ako sa stať […]
07.03.2019

Rekreačná zóna na brehu Malého Dunaja

Začiatkom marca sme po troch mesiacoch úspešne dokončili práce na vybudovaní novej oddychovej zóny spolu s mólom na brehu Malého Dunaja. Oddychová zóna je súčasťou Malodunajskej cyklotrasy, ktorá vedie našou Vrakuňou. Slúžiť bude predovšetkým pre vodákov, ktorí vo Vrakuni začínajú svoje plavby po Malom Dunaji, ale aj ako chill out zóna pre mládež a rodiny. V budúcom roku […]
07.03.2019

Exekučný príkaz – Roman Achberger, Toplianska 8

Exekučný príkaz - Roman Achberger, Toplianska 8 Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností
06.03.2019

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci inšpekcie plynovodov

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonania vonkajšej inšpekcie vysokotlakových plynovodov
X