SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.

Zriaďovateľom a 100-percentným vlastníkom spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o je Mestská časť Bratislava – Vrakuňa.

Informácie o spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o nájdete na internetových stránkach  http://www.spoby.sk/

PREVÁDZKA SPOLOČNOSTI BOLA PRESŤAHOVANÁ DO OBJEKTU ZDRAVOTNÉHO STREDISKA NA ULICI BEBRAVSKÁ Č. 34.
uvedená adresa je zároveň aj novým sídlom spoločnosti.

 

Štatutárny orgán:

Mgr. Jana Adamová
konateľka SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bratislava-Vrakuňa
e-mail: adamova@spokojnebyvanie.sk

Vzdelanie:
Vysoká škola Danubius Sládkovičovo, I., II. stupeň, odbor Právo
Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline, odbor pozemné stavby, maturita

Priebeh zamestnaní:

2010 – SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bratislava – konateľ
2008 – 2010 SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. Bratislava – správca a manažér obnovy bytových domov
2004 – 2008 Róbert Adamov, Hlboké nad Váhom, správca
2003 – 2004 Ekostav Slovakia, s.r.o. Kysucké Nové Mesto, stavebný technik
1996 – 2003 Obvodný úrad Bytča, stavebný úrad, vedúci oddelenia
1991 – 1996 Obvodný úrad životného prostredia v Bytči, stavebný úrad, referent
1990 – 1991 Mestský národný výbor v Bytči, odbor výstavby, referent
1986 – 1990 Technické služby Bytča, administratívny pracovník
1985 – 1986 Pivovar Bytča, administratívny pracovník

 

Účtovné závierky

Výročné správy za spoločnosť Spokojné bývanie s.r.o.

Výročné správy

Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015

X