Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. A IV. triedy – zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Prekladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest na rok 2016 v zmysle nových zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta, ktoré boli schválené na miestnom zastupiteľstve dňa 8. 12.2015. Skutkový stav vyhradených parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa je aktuálny k 28.7.2016. Naďalej pokračujeme v riešení parkovacej politiky v našej mestskej časti a prideľovaní  uvoľnených parkovacích miest. Všetky pridelené vyhradené parkovacie miesta sa postupne budú v jarných mesiacoch  obnovovať vodorovným  a zvislým dopravným značením. Pripravujeme aktualizáciu konkrétnych povolených parkovacích miest, ktoré si občan bude môcť pozrieť na stránke miestneho úradu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa.

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 28.4.2017

 

Označenie parkoviskaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest  (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZPPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Možnosť počtu vyznačenia park.miest do naplnenia 50%Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
Bebravská9812112%373
Bodvianska506212%190
Bučinová12169657%-84
Čiernovodská536111%204
Čiližská18842722%522
Dvojkrížna717110%281
Estónska5212023%142
Hnilecká3515543%25
Jedľová8839544%50
Kríková270127647%86
Poľnohospodárska1601041065%-240
Rajčianska13635626%332
Rajecká3771571142%3143
Slatinská16231919%502
Stavbárska4322251%06
Toplianska7225435%117
Toryská17040924%452
Vážska8627433%161
Vŕbová7638150%05
Žitavská7424433%131
Železničná222100%00
SPOLU23848409636%35296


Žiadosť o predĺženie pridelenia parkovacieho miesta pre rok 2017

Žiadosť o nové pridelenie parkovacieho miesta pre rok 2017