Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa povoľuje vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. A IV. triedy – zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Prekladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest na rok 2016 v zmysle nových zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta, ktoré boli schválené na miestnom zastupiteľstve dňa 8. 12.2015. Skutkový stav vyhradených parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa je aktuálny k 28.7.2016. Naďalej pokračujeme v riešení parkovacej politiky v našej mestskej časti a prideľovaní  uvoľnených parkovacích miest. Všetky pridelené vyhradené parkovacie miesta sa postupne budú v jarných mesiacoch  obnovovať vodorovným  a zvislým dopravným značením. Pripravujeme aktualizáciu konkrétnych povolených parkovacích miest, ktoré si občan bude môcť pozrieť na stránke miestneho úradu mestskej časti Bratislava -Vrakuňa.

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 28.7.2016

 

Označenie parkoviska Celkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miest Počet vyhradených parkovacích miest  (vykrížených) Počet vyhradených park. miest na parkovisku v % Možnosť počtu vyznačenia park.miest do naplnenia 50% Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
Bebravská 98 14 14% 30 1
Bodvianska 50 5 10% 20 0
Bučinová 121 69 57% -8 5
Čiernovodská 53 6 11% 20 5
Čiližská 188 37 20% 57 1
Dvojkrížna 71 8 11% 27 1
Estónska 52 11 21% 15 0
Hnilecká 35 15 43% 3 5
Jedľová 88 41 47% 3 4
Kríková 270 123 46% 12 30
Poľnohospodárska 185 108 58% -15 1
Rajčianska 136 34 25% 34 3
Rajecká 377 151 40% 37 46?
Slatinská 162 33 20% 48 2
Stavbárska 43 17 40% 4 10
Toplianska 72 22 31% 14 10
Toryská 170 42 25% 43 2
Vážska 86 33 38% 10 1
Vŕbová 76 37 49% 1 11
Žitavská 74 28 38% 9 2
Železničná 2 2 100% 0 0
SPOLU 2409 836 35% 364 94

Žiadosť o nové pridelenie parkovacieho miesta pre rok 2017

Žiadosť o predĺženie pridelenia parkovacieho miesta pre rok 2017