Warning: session_start(): Unable to clear session lock record in /home/web/vrakuna.sk/www/wp-content/plugins/customer-area/src/php/core-classes/plugin.class.php on line 309
Skutkový stav parkovacích miest – Vrakuna.sk

Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa vydáva povolenia na vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Predkladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest na rok 2018 v zmysle zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta. Skutkový stav vyhradených parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava–Vrakuňa je aktuálny k 1.05.2018.

 

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 1.05.2018

Označenie parkoviskaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest  (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZP/POPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
Bebravská98160/116%5
Bodvianska5041/08%0
Bučinová121696/357%3
Čiernovodská5350/09%3
Čiližská188355/219%3
Dvojkrížna7163/09%3
Estónska52140/027%0
Hnilecká35155/043%7
Jedľová88373/042%2
Kríková2701286/847%10
Píniová110/0100%4
Poľnohospodárska1601049/465%2
Rajčianska136338/224%3
Rajecká37716314/943%26
Slatinská155329/221%1
Stavbárska43223/051%1
Toplianska72245/033%2
Toryská170379/122%4
Vážska86255/029%1
Vŕbová76371/149%1
Žitavská74255/334%2
Železničná222/0100%0
SPOLU237883499/3639%83
stav k 1.5.2018


Žiadosť o nové pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

Žiadosť o predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2019

X