Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa vydáva povolenia na vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Predkladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest na rok 2018 v zmysle zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta. Skutkový stav vyhradených parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava–Vrakuňa je aktuálny k 15.8.2018.

 

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 15.8.2018

Označenie parkoviskaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest  (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZP/POPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
Bebravská98160/116%5
Bodvianska5041/08%0
Bučinová121697/357%2
Čiernovodská5350/09%2
Čiližská188365/219%6
Dvojkrížna7163/09%3
Estónska52140/027%0
Hnilecká35155/043%7
Jedľová88383/043%3
Kríková2701286/847%12
Píniová110/0100%3
Poľnohospodárska1601089/368%5
Rajčianska136338/224%3
Rajecká37716415/944%26
Slatinská155329/221%1
Stavbárska43224/051%1
Toplianska72255/035%2
Toryská170379/022%5
Vážska86245/028%2
Vŕbová76382/150%2
Žitavská74255/334%2
Železničná111/050%0
SPOLU2377841102/3437%92
stav k 15.8.2018


Žiadosť o nové pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

Žiadosť o predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2019

X