Skutkový stav parkovacích miest

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa vydáva povolenia na vyhradené parkovanie na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a plochách určených na parkovanie vo vlastníctve, alebo zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa – len pre osobné motorové vozidlá kategórie M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s 8-mimi sedadlami, okrem sedadla vodiča), maximálne do naplnenia 50% kapacity parkovacích miest jednotlivých komunikácií.

Predkladáme Vám aktuálny zoznam vyhradených parkovacích miest na rok 2017 v zmysle zásad  pre vydávanie povolenia na vyhradené parkovacie miesta. Skutkový stav vyhradených parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa je aktuálny k 15.8.2017.

 

Skutkový stav parkovacích miest na komunikáciách III. a IV. triedy v MČ Bratislava – Vrakuňa, k 15.8.2017

 

Označenie parkoviska – ulicaCelkový počet vyznačených očíslovaných parkovacích miestPočet vyhradených parkovacích miest  (vykrížených)Z počtu vyhradených parkovacích miest – držitelia ŤZPPočet vyhradených park. miest na parkovisku v %Možnosť počtu vyznačenia park. miest do naplnenia 50%Počet žiadateľov o nové parkovacie miesta
Bebravská9815115%341
Bodvianska506212%190
Bučinová12169657%-87
Čiernovodská536011%204
Čiližská18841722%532
Dvojkrížna717010%281
Estónska5213025%131
Hnilecká3515543%25
Jedľová8840545%41
Kríková270127747%86
Poľnohospodárska160105965%-251
Píniová115
Rajčianska13636726%323
Rajecká3771621342%2630
Slatinská15531919%462
Stavbárska4322351%03
Toplianska7225435%117
Toryská170411024%442
Vážska8630533%130
Vŕbová7639150%-16
Žitavská7425533%122
Železničná222100%00
SPOLU237885810136%36589


Žiadosť o predĺženie užívania vyhradeného parkovacieho miesta pre rok 2018

Žiadosť o nové pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta

X