Prevencia kriminality

Predstavujeme vám projekt prevenciprevenciee kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými bežne dáv ame príležitosť páchateľom. Našim zámerom je upozorniť vás ako p redchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti.

Projekt prevencie kriminality vám prinášame formou článkov, s príspevkami a odporúčaniami práve od odborníkov v oblasti bezpečnosti. Nižšie budeme zverejňovať vždy novšie príspevky na zaujímavé a aktuálne témy. Buď sa rozhodnete si otvoriť článok, ktorý vás v te n moment zaujme, alebo postupne budete sledovať náš seriál, v ktorom nájdete vždy zaujímavú problematiku v oblasti prevencie. Investujte svoj čas do prevencie voči kriminalite, namiesto investovania finančných prostriedkov do opráv po vandaloch a ratovaní ukradnutého majetku. Nič vás nestojí byť ostražitejšími a my vám v tom radi pomôžeme.

Články :

Chráňte si svoje vlastníctvo zodpovedne
Bezpečne na internete aj v roku 2014
Hry podomových predajcov
10 rád pred odchodom alebo zlodeji nedovolenkujú (časť 1.)
Reflexný prvok vám môže zachrániť život
Poistenia I. – Zásady poistenia
Poistenia II. – Poistné udalosti na vozidlách
Poistenia III. – Poistné udalosti na majetku

 

Vrakuňa rozšírila kamerový systém

Mestská časť Bratislava – Vrakuňa získala v roku 2016 ďalšiu dotáciu z Ministerstva vnútra na rozšírenie kamerového systému. Pribudne päť nových kamier s kvalitným rozlíšením a vysokou rýchlosťou prenosu.

Kamerový systém zvyšuje bezpečnosť v uliciach Bratislavy, kamery pôsobia v prvom rade preventívne. V prípade páchania priestupku alebo trestného činu môže operátor na miesto rýchlo poslať hliadku. Kamerové záznamy pomáhajú aj policajnému zboru pri objasňovaní trestných činov. Kamery sa využívajú tiež na kontrolu statickej dopravy, teda v prípade, že občania upozornia na nedodržiavanie predpisov zo strany majiteľov vozidiel, situáciu môže polícia okamžite skontrolovať a mestská polícia nemusí na miesto vysielať hliadku. Tá sa môže venovať iným podnetom od občanov. V prípade, že sa pomocou kamier potvrdí priestupok, až vtedy stačí na miesto poslať hliadku.

„Bezpečnosť Vrakunčanov, obzvlášť na rizikových miestach ako je napríklad Pentagon, je pre nás veľmi dôležité,“ uviedol starosta Vrakune Martin Kuruc. „Vo Vrakuni pribudne päť nových lokalít monitorovaných kamerovým systémom.“ Ide o tieto miesta: Kaméliová, Stavbárska, Slatinská, Poľnohospodárska a Vrakunský lesopark.“ Celková výška dotácie z ministerstva vnútra je 14.400 eur, rozpočet na realizáciu je spolu 18.000 eur s DPH.

Pripojenie je realizované prostredníctvom optického dátového kábla s pripojením na Mestskú políciu hlavného mesta. Vybudovanie dátového stĺpa bol financovaný z dotácie ministerstva vnútra SR. Dátová sieť bude spĺňať bezpečnostné a komunikačné štandardy tak, aby zabezpečila plynulý full HD obraz v 25 fps z každej bezpečnostnej kamery na centrálu Mestskej polície.

Magistrát hlavného mesta Bratislavy navrhuje aj vytvorenie jednotného mestského kamerového systému. Ten by zjednotil všetky existujúce kamerové systémy v Bratislave. Teda kamerový systém Dopravného podniku Bratislava, Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a Mestského kamerového systému mestskej polície. V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy. Ich využitie nie je pritom optimálne z dôvodu rôzneho poslania koncových užívateľov. Kamerový systém sa tak využíva jednostranne. Cieľom je vytvoriť jednotný mestský kamerový systém, ktorý by umožnil vzájomné využívanie jednotlivých kamerových systémov. Sprehľadnil by sa tak aj tok financií a vytvorila by sa možnosť poskytnúť kapacity metropolitnej siete jednotlivým mestských častiam podľa ich potrieb. Integráciou jednotlivých kamerových systémov by bolo tiež možné prehodnotiť existujúce kamery. Tie, ktoré už nespĺňajú svoj účel (napríklad z dôvodu duplicitného umiestnenia alebo nových budov), by sa mohli demontovať a umiestniť na nové miesta.

kamera záber z pešej zóny

kamera zo Stavbarskej ulice

kamera z kameliovej ulice

kamera z Kameliovej ulice

X