Prevencia kriminality

Predstavujeme vám projekt prevenciprevenciee kriminality, ktorý vznikol za účelom upozorniť občanov na nástrahy všedného dňa. Projekt je zameraný na aktuálne témy v oblasti prevencie, ochrany a bezpečnosti majetku a zdravia. Cieľom je vyvarovať sa obvyklým chybám, ktorými bežne dáv ame príležitosť páchateľom. Našim zámerom je upozorniť vás ako p redchádzať rizikovým situáciám, ako správne reagovať pri týchto situáciách a poradiť vám aké zaujať stanovisko a kroky k zamedzeniu páchania trestnej činnosti.

Projekt prevencie kriminality vám prinášame formou článkov, s príspevkami a odporúčaniami práve od odborníkov v oblasti bezpečnosti. Nižšie budeme zverejňovať vždy novšie príspevky na zaujímavé a aktuálne témy. Buď sa rozhodnete si otvoriť článok, ktorý vás v te n moment zaujme, alebo postupne budete sledovať náš seriál, v ktorom nájdete vždy zaujímavú problematiku v oblasti prevencie. Investujte svoj čas do prevencie voči kriminalite, namiesto investovania finančných prostriedkov do opráv po vandaloch a ratovaní ukradnutého majetku. Nič vás nestojí byť ostražitejšími a my vám v tom radi pomôžeme.

Články :

Chráňte si svoje vlastníctvo zodpovedne
Bezpečne na internete aj v roku 2014
Hry podomových predajcov
10 rád pred odchodom alebo zlodeji nedovolenkujú (časť 1.)
Reflexný prvok vám môže zachrániť život
Poistenia I. – Zásady poistenia
Poistenia II. – Poistné udalosti na vozidlách
Poistenia III. – Poistné udalosti na majetku