Ponuka pracovných miest v školstve

Výsledky výberových konaní nájdete tu

 

DátumStavPopis
08.08.2019prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Pavla Horova 16 v Bratislave s nástupom od 01.11.2019
09.07.2019prebiehaVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 4 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.01.2020
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Ferienčíková 12 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Beskydská 7 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Gorazdova 6 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Heydukova 25 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Karadžičova 51 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Kuzmányho 9 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Malá 6 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Vazovova 16 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Tabaková 10 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
01.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy, Hlboká cesta 10 v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Pavla Marcelyho, Drieňová 16, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Kulíškova 8, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Medzilaborecká 11, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Nevädzová 2, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.08.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy SNP, Ostredková 14, v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019
15.04.2019ukončenéVýberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Vrútocká 58,  v Bratislave s predpokladaným nástupom od 01.07.2019

 

X